ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΑΠΟΓΝΩΣΗ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΑΠΟΓΝΩΣΗ 

Γράφει ο Γεώρ. Λωρίτης  

Δικηγόρος Αθηνών  

7-8-2020  

 

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ     

            Μέχρι τώρα διακυβερνητικά και διακομματικά υπήρχαν μάτια τυφλά και ώτα κουφά για τα δίκια (και νομικά) του απλού πολίτη στο θέμα του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων και πατρογονικών περιουσιών κλπ.    

Ο πρόσφατος νόμος του κ. Χατζηδάκη (Ν. 4685/2020) , για όποιον γνωρίζει τα νομικά περί των δασικών και μπορεί να αποκρυπτογραφεί τα σχετικά , αποκαλύπτει δεινή σπατάλη των καλών προθέσεων του υπουργού σε φωτογραφικές διατάξεις.

Το υπόβαθρο της γενναίας νομικής αντίληψης του υπουργού , που θα μπορούσε να φέρει επιτέλους την επανάσταση δικαιοσύνης και νομικής ορθότητος που απαιτείται στα δασικά θέματα , δυστυχώς εγέρθηκε παραπλανημένο από το ενδιαφέρον άλλων μόνο για περιπτώσεις μερικότερων ή ίσως και μοναδικών συμφερόντων (ενίοτε νομίμων και ενίοτε παρανόμων).   

Αυτό είναι προφανές και από το ότι ο νόμος αυτός   

ενώ π.χ. εισάγει διατάξεις (ενίοτε ορθές και ενίοτε εσφαλμένες ως αντισυνταγματικές κλπ.) , χάριν συμφερόντων ολίγων ή ίσως και ενός (δηλ. «φωτογραφικές») 

εν τούτοις και αντιθέτως αδιαφορεί για όμοιες γενικότερες περιπτώσεις (και μάλιστα με μεγαλύτερο νομικό δίκιο) , που αφορούν πάρα πολλούς και είναι δεκτικές δίκαιων , ορθών και γενικών διατάξεων.    

            Οι τυχόν μεμονωμένες ή ατομικές αδικίες που φθάνουν σε έναν Υπουργό και τυγχάνουν της , με πρώτη ματιά , ευλόγου συμπαθείας του , δεν πρέπει να μετατρέπονται άκριτα σε φωτογραφικές διατάξεις , αλλά θα πρέπει να φιλτράρονται και με δεύτερη (νομική πλέον) ματιά , και να οδηγούν σε διερεύνηση γενικότερων αδικιών και παρανομιών και να καταλήγουν σε νομοθέτηση γενικών διατάξεων (όπως δυστυχώς δεν έγινε με τον ανωτέρω νόμο και χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία με έναν τόσο θετικό υπουργό).   

Απεναντίας , η άκριτη υιοθέτηση επιφανειακών επιχειρημάτων για μεμονωμένες αδικίες , χωρίς διερευνητική ένταξη στο υπάρχον νομοθετικό και συνταγματικό πλαίσιο και την υπάρχουσα νομολογία κλπ. (κάτι όμως που θα απαιτούσε βαθιές νομικές γνώσεις που ελλείπουν από τους «ενδιαφερόμενους» , αλλά και από τους συνεργαζόμενους κρατικούς παράγοντες που όμως είναι οι ίδιοι που παρήγαγαν αυτά τα , προς επίλυση , προβλήματα), και χωρίς ενδιαφέρον για την επίλυση γενικότερων αδικιών , αλλά μόνον «ημετέρων» , οδηγεί σε κουτσούς νόμους όπως ο ανωτέρω , και δυστυχώς , και σε χαμένες ευκαιρίες.    

            Αφού ο υπουργός «τόλμησε» για τους λίγους , θα είχε πολύ μεγαλύτερο πολιτικό συμφέρον να τολμήσει και για τους πολλούς , ….όθεν τον παραπλάνησαν νομικά αδαείς περί τα δασικά μεν , μεριμνώντες περί του καλού των ιδίων ή ημετέρων δε. Αντιπαρέρχομαι τις αντισυνταγματικές (π.χ. που καταλύουν την συνταγματική διάκριση των εξουσιών) , αλλά βολικές , διατάξεις , για την ανομία των οποίων δεν νοιάστηκε κανείς , και προφανώς δεν ενημερώθηκε ο υπουργός.   

 

Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  

            Δεν υπάρχει τίποτε πιο επαναστατικά δίκαιο και νομικά επιβεβλημένο από την αναμόρφωση των δασικών χαρτών που νομοθετήθηκε (κάτι που ήθελε «πολιτικά κότσια» για να γίνει , τα οποία αποδείχθηκε ότι τα είχε ο κ. Χατζηδάκης) , και δυστυχώς ταυτόχρονα τίποτε πιο απογοητευτικό από τον λειψό και ατελέσφορο τρόπο με τον οποίο σχεδιάσθηκε αυτή η αναμόρφωση. Άραγε φταίει μόνο η άγνοια περί του νομικού σκέλους των δασικών θεμάτων ή μήπως προστίθεται και η αδιαφορία όσων επιμελήθηκαν (υπό την σκέπη και στο όνομα του υπουργού , αλλά προφανώς και εν αγνοία του για την προχειρότητα και την ακαταλληλότητα) των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την (μάλλον ήδη χαμένη) ευκαιρία της αναμόρφωσης και για τις γενικότερες αδικίες που αφορούν τους πολλούς ;

Μοιραία , ο επιστημονικός κλάδος των δασολόγων , που είναι οι αρχιτέκτονες του εγχειρήματος των δασικών χαρτών , με σπουδές μόνο στην «γεωπονία των δασών» , αλλά στερούμενοι νομικής παιδείας και βαθιάς νομικής εξειδίκευσης περί των δασικών , δηλ. στερούμενοι επιστημονικών εφοδίων απαραίτητων για ένα βαθιά νομικό θέμα όπως οι δασικοί χάρτες (σ.σ. το Συμβούλιο της Επικρατείας απαρτίζεται από νομικούς και όχι από δασολόγους…) , είναι αυτοί που γέννησαν τις τόσες αδικίες και παρανομίες , ολίγες (και για ολίγους) εκ των οποίων νοιάστηκε να διορθώσει ο ανωτέρω νόμος. Αυτοί που γέννησαν αυτά τα προβλήματα , κατά λογικό τεκμήριο , δεν είναι οι κατάλληλοι , ούτε για να σχεδιάσουν , ούτε για να εφαρμόσουν την επίλυση αυτών , μέσω της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών. 

            Ήδη διαφαίνεται η έμπρακτη-ουσιαστική ανταρσία των Δνσεων Δασών κατά της ουσιαστικής πραγματικής αναμόρφωσης των δασικών χαρτών , με το να επιρρίπτουν στις πλάτες των πολιτών τις , εκ του νόμου , δικές τους υποχρεώσεις για την αναμόρφωση.

Μετά τη ψήφιση του ανωτέρω νόμου (Μάιος του 2020) , και ενόψει της απολύτως διακρινόμενης (τουλάχιστον από τους επαΐοντες) επιστημονικής ανεπάρκειας (εξ ορισμού λόγω αντικειμένου σπουδών) των δασολόγων για τα νομικά θέματα των δασικών χαρτών , και πολύ περισσότερο της αναμόρφωσης αυτών , απέστειλα στις αρχές του Ιουλίου (2020)  εξώδικά μου προς Δνσεις Δασών σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος (βλ. π.χ. αρ. εκθ. επιδ. 3206-Β’/3-7-2020 κλπ.).  Με αυτά ζητούσα από τις Δνσεις Δασών να προβούν στην εκ του νόμου επιβαλλόμενη αυτεπάγγελτη διερεύνηση για την αναμόρφωση (διόρθωση) των δασικών χαρτών , και μόνον ακολούθως και πλέον αυτών , ήταν υποχρεωμένες επιπλέον και να ζητούν και από τους πολίτες την προαιρετική προσκόμιση σχετικών στοιχείων και πράξεων κλπ. , ήτοι :   

«….Δυνάμει της παραγράφου 10 του άρθρου 48 Ν. 4685/2020 …. η Διεύθυνση Δασών ….. είναι υποχρεωμένη (οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια) να προβεί σε αναμόρφωση των δασικών χαρτών της …… (και κατά το ήδη κυρωθέν μέρος αυτών) , λαμβάνοντας υπόψη της κάθε σχετικό στοιχείο , ιδίως δε (και όχι αποκλειστικά) τα στοιχεία που αναφέρονται στην περ. ζ΄ παρ. 6  και στην παρ. 7  του άρ. 3 Ν. 998/1979  (όπως αυτά ετροποποιήθησαν υπό του άρ. 48 του ανωτέρω Ν. 4685/2020).  ………………………….  Οφείλει περαιτέρω η Δνση Δασών να μας ζητήσει να προσκομίσουμε όποιες επιπλέον πληροφορίες, στοιχεία κλπ. , θεωρεί απαραίτητα ή ωφέλιμα , πράγμα όμως το οποίο δεν υποκαθιστά το δική της υποχρέωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών ή και άλλων σχετικών στοιχείων , σύμφωνα με το άρ. 48 Ν. 4865/2020.   ……….…….. Στον αναμορφωμένο , βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 48 Ν. 4685/2020 , δασικό χάρτη , η Διεύθυνση Δασών ….. οφείλει να λάβει υπόψη της και τα ανωτέρω στοιχεία που υποβάλλουμε με το παρόν εξώδικό μας , πλέον όσων αυτεπαγγέλτως βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου είναι υποχρεωμένη  να λάβει υπόψη της αφ’ εαυτής , και να χαρακτηρίσει τις εκτάσεις μας ως μη υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία….»   

Δυστυχώς οι Δνσεις Δασών (παρανόμως) «έλαβαν το μήνυμα» , μόνο όσον αφορά τις προαιρετικές και επιπρόσθετες και βοηθητικές ενέργειες των πολιτών , και όχι όσον αφορά τις δικές τους αυτεπάγγελτες ενέργειες και τις δικές τους ευθύνες περί αυτών. Σε εφαρμογή και του άρ. 6 της Υ.Α.  «64663/2956»  (ΦΕΚ Β’ 2773/8-7-2020) οι Δνσεις Δασών πανελλαδικά εκδίδουν ανακοινώσεις και καλούν τους πολίτες να προσκομίσουν εκείνοι στοιχεία και πράξεις (εντός ασφυκτικών προθεσμιών εν όψει της αρπαγής περιουσιών).

Παράλληλα δε , φαίνεται πως οι Δνσεις Δασών παραπέμπουν τις δικές τους αυτεπάγγελτες ενέργειες και τη σχετική διερεύνηση για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών «ad calendas graecas»…

Αυτή η Υ.Α. υπογεγραμμένη από τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη , δεν φέρει το πνεύμα του Υπουργού κ. Χατζηδάκη ! 

Ως πιο τεχνοκρατικό το περιεχόμενο της Υ.Α. προφανώς οδήγησε στην σύνταξή της από δασολόγους (χωρίς εξειδικευμένη νομική γνώση των θεμάτων) , πιστούς στις «κρατούσες εσφαλμένες νομικές απόψεις των …δασολόγων» , και μοιραία σε «επανέλεγχο της κατάστασης» από τους δασολόγους , αφού η Υ.Α. υπονομεύει και παραβιάζει «το πνεύμα Χατζηδάκη» , αλλά και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου , και έτσι η Υ.Α. πάσχει ακυροτήτων και βρίθει αδικιών κατά των πολιτών. Π.χ. υπάρχει νομική διαφορά ανάμεσα στον όρο του νόμου «απώλεια του δασικού χαρακτήρα» (δηλ. του νομικού χαρακτήρα και όχι της φυσικής μορφής, που βάσει του συντάγματος δεν απόλλυται ποτέ) και στον όρο της Υ.Α. «σύννομη αλλαγή χρήσης δάσους» (που είναι απλή ανακλητή διοικητική πράξη που δεν μπορεί να αλλάξει τον δασικό χαρακτήρα). Όμως η διάκριση αυτή δεν καταγιγνώσκεται στην Υ.Α. , με ανεπιθύμητα άδικα και παράνομα αποτελέσματα. Δυστυχώς ο χώρος και το είδος της παρούσης γραφής δεν επιτρέπουν περαιτέρω νομική ανάλυση.      

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πλήρως διαφαινόμενο και μάλλον «προδιαγεγραμμένο» , δηλ. η τυπική και όχι ουσιαστική αναμόρφωση των δασικών χαρτών , με την επανέκδοσή τους με το ίδιο αβασάνιστο περιεχόμενο και τις ίδιες αδικίες και παρανομίες κλπ. , με μόνη διαφορά την επίλυση των θεμάτων των ολίγων ημετέρων που επιμελήθηκαν τις ανωτέρω φωτογραφικές διατάξεις του νέου νόμου και είναι …«προετοιμασμένοι» (και όσων τρίτων ξέρουν να αποκρυπτογραφούν τέτοιες καταστάσεις και να τις αξιοποιούν νομίμως) . 

 Δεν θελήσατε αυτό κ. Χατζηδάκη ! Δεν σας ενημέρωσαν γι’ αυτό κ. Χατζηδάκη ! 

 Τα θέματα των δασικών χαρτών είναι άκρως και βαθιά νομικά θέματα για να τα εμπιστεύεστε στους κινούμενους μόνο από ή χάριν ατομικών συμφερόντων και ακολούθως να επαφίεστε γι’ αυτά στους νομικά απαίδευτους δασολόγους της διοίκησης και στις άκριτα διαχεόμενες (και σε νομικούς , όχι όμως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας) «κρατούσες» εσφαλμένες νομικές απόψεις που εκείνοι διαμορφώνουν , και που μας οδήγησαν στην ανάγκη για αναμόρφωση των δασικών χαρτών και ήδη μας οδηγούν στην ανάγκη για αναμόρφωση της αναμόρφωσης… !   

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗ  

            Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ήλθαν και οι φιλόδοξες διατάξεις του ανωτέρω νόμου για τις Α.Π.Ε. και τα φωτοβολταϊκά κλπ. Μόνο που για τα φωτοβολταϊκά δεν διατίθενται οι παραγωγικές αγροτικές γαίες , αλλά οι άγονες και οι δασικές. Και άγονες αγροτικές γαίες διαθέτουν πολλές οι Έλληνες αγρότες στις παρειές των ορέων , αλλά εκεί ενδημούν και οι ….δασικοί χαρακτήρες και ελλοχεύουν και οι …δασικοί χάρτες….. 

Εδώ αρχίζει η απόγνωση της λογικής και της νομικής ορθότητος. Οι μεσάζοντες των εταιριών που θέλουν να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα ενοικιάζουν από τους αγρότες τα πάντα , δηλ. και τα δασικά , τα οποία όμως , εάν είναι «δασικά» , τότε δεν είναι των αγροτών (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) , αλλά του κράτους (…τεκμήριο κυριότητος). Όμως οι μεσάζοντες τα ενοικιάζουν ή τα αγοράζουν από τους αγρότες και όχι από τον ιδιοκτήτη κράτος.

Όπως έχω γράψει και δημοσιεύσει κατ΄ επανάληψη (βλ. π.χ. στην ιστοσελίδα  http://loritis.com ) η θολότητα και αντιφατικότητα του κράτους και η εθελοτυφλία (βολική άγνοια) πολλών αρμοδίων και των ίδιων των αγροτών και γενικότερα των πολιτών , κάποια στιγμή «θα πιάσει πάτο».

Δεν είναι δυνατόν εσαεί το κράτος , και να αρπάζει νομικά τις περιουσίες των πολιτών , μετά βδελυγμίας αποκηρυσσόμενων ως παράνομων καταπατητών , και παράλληλα να μην εφαρμόζει την νέα νομική κατάσταση , που , με βαρβαρότητα διαδικασιών , επέφερε , διστάζοντας μπροστά στην θέαση της πραγματικότητας που το ίδιο παρήγαγε , αλλά μη διστάζοντας μπροστά στις νομικές αδικίες και παρανομίες με τις οποίες αρπάζει νομικά τις περιουσίες.

Ούτε είναι δυνατόν οι πολίτες και κυρίως οι αγρότες να καθεύδουν στον καναπέ των επιδοτήσεων , κλείνοντας τα μάτια και μη παραδεχόμενοι ότι η νομική αρπαγή των εκτάσεών τους , μοιραία κάποια στιγμή , θα μετατραπεί και σε υλική και οικονομική αποστέρηση αυτών.

            Στο κτηματολόγιο βλέποντας τις εκτάσεις τους αυτές καταγεγραμμένες στη ιδιοκτησία του δημοσίου σοκάρονται , αλλά μόνο παροδικά , αφού οι ασπιρίνες των ανούσιων και καταδικασμένων ενστάσεων τους δίνουν χρόνο να «ξανακοιμηθούν».   

Τώρα με τα φωτοβολταϊκά προσπαθούν να πουλήσουν τις δασικές εκτάσεις «τους» σαν να ήταν δικές τους , αλλά οι ιδιωτικές επενδύτριες εταιρίες (ελληνικές και ξένες) δεν είναι ελληνικό κράτος να διατυμπανίζει επί 2-3 χρόνια ότι οι δασικές εκτάσεις των δασικών χαρτών θα χάσουν και τις αγροτικές επιδοτήσεις (εύλογο και νόμιμο) , αλλά τελικά να τις δίνουν τις επιδοτήσεις , έτσι απλά και παράνομα εν όψει εκλογών , δηλ. εν όψει «του χαλιού που κρύβει τα σκουπίδια».   

Πρόσφατα ο Υπουργός Γεωργίας κ. Βορίδης επιχειρηματολογούσε στη Βουλή για αχρεώστητες πληρωμές από τον (εάν θυμάμαι καλά) ΕΛΓΑ , αλλά μάλλον κανείς δεν του μίλησε για τις αχρεώστητες επιδοτήσεις από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ…. (που και ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις διατυμπάνιζε ως αχρεώστητες (δηλ. παράνομες) , αλλά ακολούθως απλώς ….σιώπησε και τις έδωσε). Τολμάει άραγε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ανακοινώσει δημοσίως ποια είναι η τωρινή νομική θέση του για τις αγροτικές επιδοτήσεις (που ο ίδιος χαρακτήριζε ως αχρεώστητες και που όμως ο ίδιος τις έδωσε) για τις εκτάσεις που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως δασικές… ;  (σ.σ. βλ. σχετικά το από 4-12-2018 δημοσιευμένο άρθρο μου)      

Οι επενδύτριες εταιρίες σε σχέση με τις δασικές εκτάσεις προβλέπουν στα έντυπα μισθωτήρια που προτείνουν στους αγρότες τα πάντα «μονά-ζυγά» δικά τους , και βέβαια , όχι μόνο δεν  πληρώνουν (στους αγρότες) , αλλά προβλέπουν και αποζημιώσεις εις βάρος των αγροτών ακόμη και για ….διαφυγόντα κέρδη των εταιριών. Ο αγρότης όμως (σ.σ. η νέα γενιά είναι πανεπιστημιακής μορφώσεως που δεν έχει το άλλοθι της εύλογης άγνοιας) εξακολουθεί να κομπάζει ότι είναι ιδιοκτήτης της εκτάσεως…. και ο επενδυτής εξακολουθεί να ζητάει την υπογραφή του …..αγρότη !      

Τι άλλο θα ήταν καλύτερο δείγμα της παράνοιας του νεοελληνικού κράτους και της νεοελληνικής κοινωνίας ; Γιατί δεν μπορούμε επιτέλους να νομοθετούμε αυτό που πρέπει , να εφαρμόζουμε αυτό που νομοθετούμε , και να αντιλαμβανόμαστε με τη λογική του μυαλού την «αληθινή πραγματικότητα» , και όχι με τη νιρβάνα της βολής μας μια «εικονική πραγματικότητα».     

            Όσο και να θέλω να βοηθήσω στην εξομάλυνση της κατάστασης , είναι αδύνατον , όταν «οι παίκτες» του θέματος (κράτος , επενδυτές , πολίτες) έχουν ο καθένας την δική του «ονειρική αντίληψη» περί των νόμων , και , παρότι δεν μπορούν να αντικρούσουν τις απόψεις μου (σ.σ. αλλά ούτε και τις δέχονται) , εν τούτοις θεωρούν ότι δικαιώνονται όσο η παράνοια συνεχίζεται.  

Όπως εκείνος που έπεσε από τον ουρανοξύστη , αλλά , όσο ακόμη ήταν στον αέρα , έλεγε ότι ήταν μια χαρά και δεν είχε πάθει τίποτε….     

By | 2020-08-13T12:15:57+00:00 August 11th, 2020|Categories: Gratia Legis|0 Comments