Το “Βατοπέδι” της Μαγνησίας

Και ξαφνικά έπρεπε να μάθω για τον «Τουγρά (σφραγίδα) του Σουλτάνου» και τα Οθωμανικά «Ταπιά». 3.000 στρέμματα περίπου “στο κύμα” στις Νηές, στον μυχό της Σούρπης Μαγνησίας, ένας “μαγευτικός ιδιόκτητος ορμίσκος”… δέλεαρ για πολλά… Η Μοναστηριακή ιδιοκτησία στην Ελλάδα και γενικά η Εκκλησιαστική περιουσία είναι ένα άγνωστο, δύσκολο, πολύπλοκο αλλά και σαγηνευτικό πεδίο νομικών γνώσεων συνυφασμένων με πολύτιμη ιστορία! Ένας καθρέπτης του ελληνικού κράτους από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα. Πίσω από την βιτρίνα, το κράτος μας, η κοινωνία μας, όλο το χάλι και τα ελαττώματά μας… Όλη η Βουλή να συζητάει το θέμα και το όνομά σου… και τιμή και ανησυχία… Και τελικά; Αναζητείται νομική λύση… Υπήρξε όμως νομική λύση, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου αναγκάσθηκε να υιοθετήσει την σχετική γνωμοδότησή μου και το θέμα πήρε τον δρόμο του! Στο “Βατοπέδι της Μαγνησίας” (ή αλλιώς “το γκόλφ του Βόλου” ή “το γκόλφ των Μεσογειακών αγώνων” ή απλώς η υπόθεση στις ΝΗΕΣ) φαίνεται ότι έπιασε τόπο ο κόπος μου.